tirsdag den 3. februar 2009

Om Skattekommissionens forslag

Citat:
Bundskat og beskæftigelsesfradrag
- Bundskatten sænkes med 1½ pct.-enheder (bundskat og sundhedsbidrag slås sammen)
- Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7 pct., dog maksimalt 22.300 kr.
- Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere

Lavere mellem- og topskat
- Mellemskatten på 6 pct. afskaffes
- Grænsen for topskat sættes op med 36.000 kr. til 388.000 kr.
- Topskatten sænkes med 1½ pct.-enheder fra 15 til 13,5 pct.
- Skatteloftet sænkes til 50 pct. (54,7 inkl. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat)

Kompensation for grønne afgifter
- Personfradraget sættes op med 1.000 kr. for personer, der er fyldt 18 år
- Ny "grøn check" på 700 kr. til personer, der er fyldt 18 år

Generelle finansieringselementer
- Højere grønne afgifter.
- Skatteværdien af rentefradraget reduceres med 8 pct.-enheder. Det skal ske gradvist med 2 pct.-enheder årligt fra 2012 til 2015.
- Værdien af ligningsmæssige fradrag reduceres fra 33% til 25%
- Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer, aktieordninger, sundhedsforsikring og lignende.
Synes det ser ganske fornuftig ud, men når de fjerner mellemskatten, så må det betyde at man skal betale topskatten på 13,5% ud fra et 6% lavere udgangspunkt?
Hvilket også er grunden til at de kan sætte skatteloftet til 50% (54,7) ?
På en måde har de jo fjernet topskatten på den her måde, uden reelt at sige de har fjernet den.
For det er jo omkring 10% mindre man max. kan komme til at betale af den sidst tjente krone i forhold til i dag.


Business.dk skriver:
Til gengæld sænkes skat af aktieindkomst til 25 eller 40 procent, og der gives et bundfradrag på 40.000 kr. for positiv kapitalindkomst i topskattegrundlaget.
Hvor jeg undrer mig over bundfradraget ved kapitalindkomst i topskatten.
Hvad har det lige med hinanden af gøre? og hvad betyder det reelt?

Hvad vil skattekommisionens forslag betyde?

De har været så venlige at lave en beregner på deres hjemmeside, hvor man udfra sin egen situation kan få en idee om hvilke konsekvenser den nye reform vil have på ens privatøkonomi.

Prøv den her
http://www.skattekommissionen.dk/eksempler.html

Nu er eksemplerne jo meget grove og hviler på nogle forudsætninger der ikke helt passer, men vi vil få temmelig meget ekstra, primært fordi vores gæld ikke er voldsom høj (ingen fradag at udhule) og vi vil spare en del på topskatten ændres. Og den med aktiebeskatningen der nedsættes er jo bare en ekstra bonus :-)

Ej, jeg må sige at jeg ikke er så imponeret over den måde de har sammensat deres forslag på. Men har man en god indtægt og bor til leje, så ser det da ud til at man skal glæde sig. Mens dem der lige har stiftet stor gæld (købt hus & bil) bliver taget hårdt bagi af Carsten Koch og Co.

0 kommentarer:

Send en kommentar